Get in touch with us!

From our PS repository: 851) Enabling the Windows Azure Rights Management Service

On of our core fundamentals at Altitude is that if something can be automated, it should be. So PowerShell is core to our business.

This lead us to create our AltitudeCore.ps1 script that is a collection of 1000+ functions for everything that we work with, mainly Office 365, Exchange Online, Lync Online, SharePoint Online, Windows Azure and everything else in the cloud that you can run PowerShell against.

From our PS repository: will be a blog series with functions from the main script, we will not publish the core script at this time, just the functions but as many of them as possible. The first one is something I played with this weekend for a presentation at a TechX event http://office365.techx.se/  in Sweden the 23-24 of January (sorry for the Swedish descriptions of the session)

Säkerhet i Office 365

En vanlig missuppfattning är att en Office 365-lösning skulle försämra säkerheten och en del av de kunderna som tvekar på att gå upp i molnet tvekar just på grund av säkerhetsfrågorna. Dock bottnar nästan alltid denna rädsla i okunskap och vi kommer under denna session att gå igenom många av alla de säkerhetsfunktioner som man så enkelt får tillgång till i Office 365 och Azure. Vi går bland annat igenom Azure Rights Management och hur det fungerar med Office 365, Multifactor authentication, Exchange Protection (TLS, DLP, Device Protection, OWA for iOS) och Compliance.

Level: 300 Talare: Tommy Clarke

The function is called 851) *Enabling the Windows Azure Rights Management Service* and what it does is to automatically enable Windows Azure RMS (WARMS) for the tenant that you are logged on with.

You will have to install the Windows Azure AD Rights Management Administration Tool first from http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30339 and then connect to your Office 365 tenant and then to Azure

Import-ModuleAADRM
$cred=Get-Credential
Connect-AadrmService-Credential$cred-Verbose

I did not include the Office 365 connection here so just add these 3 lines to what you normally do.
Now when you are connected to Windows Azure AD Rights Management via PowerShell you can run this and WARMS should be enabled

if# Verifying if Azure Rights Management is enabled

((Get-Aadrm)-eq“Enabled”){

Write-Host“`nAzure rights management is already enabled.`n”-ForegroundColorGreen

}

else{

$AzureLocation=Read-Host“Please type NA for North America, EU for Europe, AP for Asia Pacific or SA for South America”

Write-Host“`nStep 1: Use the Office 365 Admin Center to activate Windows Azure Active Directory Rights Management.`n”-ForegroundColorGreen

Enable-Aadrm

Write-Host“`nAzure rights management is being enabled.`n”-ForegroundColorGreen

Write-Host“`nPlease wait.`n”-ForegroundColorGreen

Start-Sleep-Seconds15

Write-Host“`nPlease note that there are manual stepps to be taken to fully enable this feature.`n”-ForegroundColorYellow

Write-Host“`nRead more at the page I just opened for you.`n”-ForegroundColorYellow

$IE=new-object-cominternetexplorer.application

$IE.navigate2(“http://office.microsoft.com/en-us/office365-sharepoint-online-enterprise-help/set-up-information-rights-management-irm-insharepoint-online-HA102895193.aspx”)

$IE.visible=$true

Write-Host“`nStep 2: Use the Shell to configure the RMS Online key sharing location in Exchange Online.`n”-ForegroundColorGreen

if($AzureLocation-eq“NA”){Set-IRMConfiguration-RMSOnlineKeySharingLocationhttps://sp-rms.na.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc}

elseif($AzureLocation-eq“EU”){Set-IRMConfiguration-RMSOnlineKeySharingLocationhttps://sp-rms.eu.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc}

elseif($AzureLocation-eq“AP”){Set-IRMConfiguration-RMSOnlineKeySharingLocationhttps://sp-rms.ap.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc}

elseif($AzureLocation-eq“AP”){Set-IRMConfiguration-RMSOnlineKeySharingLocationhttps://sp-rms.sa.aadrm.com/TenantManagement/ServicePartner.svc }

Start-Sleep-Seconds10

Write-Host“`nStep 3: Use the Shell to import the Trusted Publishing Domain (TPD) from RMS Online.`n”-ForegroundColorGreen

Import-RMSTrustedPublishingDomain-RMSOnline-name“RMS Online”

Start-Sleep-Seconds10

Write-Host“`nStep 4: Use the Shell to enable IRM in Exchange Online.`n”-ForegroundColorGreen

Set-IRMConfiguration-InternalLicensingEnabled$true

Start-Sleep-Seconds10

Write-Host“`nStep 5: Testing configuration, OVERALL RESULT should be saying PASS.`n”-ForegroundColorGreen

Test-IRMConfiguration-RMSOnline

Please post comments and enhancements bellow as im eager to enhance this and to learn more PowerShell as I still consider myself kind of a noob at PowerShell but I love to learn it and its super fun to automate stuff with it.

Until next time have a good 2014 and I hope to see many of you ate TechX Sweden http://office365.techx.se

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe