Get in touch with us!

Problem using the test failover function in Azure Site Recovery

This is just a small post about a problem I come across when I tried to do a test failover in Azure Site Recovery

statusCode:Conflict
serviceRequestId:
statusMessage:{“error”:{“code”:”MissingSubscriptionRegistration”,”message”:”The subscription is not registered to use namespace ‘Microsoft.ClassicCompute’.”}}
The operation was stopped. (Error code: 548)

Possible causes The operation was stopped because the retry limit was exceeded.
Recommendation Wait a while and retry the action.

In this scenario I have created a new Azure subscription and configured ASR with Hyper-V. After a complete synchronization to Azure I tried to make a test failover of one of my VM’s, and got this.

(see the errors above)

Note that this subscription is completely empty and I guess that’s what’s courses the problem. ASR creates a site recovery vault and a storage account. I didn’t create a vNet for my VM’s either.

After some searching on the web I found that others have had the “MissingSubscriptionRegistration” issues in other namespaces, e.g. “appinsight”.

And the solution was as simple as, “manually create a web app and try again” and that’s what I did.
I manually created a new VM in a new cloud service and BAAM!! ASR successfully created my test environment.

I’m not sure if this is a bug or a coincidence but it helped me, I hope I’ve help someone else by telling you this.

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe