Get in touch with us!

Update: Calendar Checking Tool for Outlook

The Calendar Checking Tool for Outlook (CalCheck) is a program that checks the Microsoft Outlook Calendar and items for problems or for potential problems. And it just got updated!

 

Download here

 

How do you use it? The following examples describes the command-line switches that are available to customize CalCheck behavior.

Default: Prompt for a profile, and process the mailbox in that profile:

CalCheck

Process all mailboxes on MyServer:

CalCheck -S MyServer

Process all mailboxes on MyServer by using MyProfile as the logon profile:

CalCheck -P MyProfile -S MyServer

Process just the mailbox in MyProfile:

CalCheck -P MyProfile

Process the specified mailbox, and use MyProfile as the logon profile:

CalCheck -P MyProfile -M “/o=org/ou=orgunit/cn=Recipients/cn=UserA” -N “User A”

Process the list of mailboxes in “C:DirectoryList.txt”:

CalCheck -L “C:DirectoryList.txt”
Note “List.txt” has to be in the format of Get-Mailbox | fl output that includes the LegacyExchangeDN and Display Name for each mailbox:

Name : Display Name
LegacyExchangeDN : /o=ORG/ou=AdminGroup/cn=Recipients/cn=mailbox
Process a mailbox, move error items to the CalCheck folder in the mailbox, and put a report message in the Inbox:

CalCheck -F -R

Process a mailbox based on a specific profile and version of Outlook. This is necessary when you run a side-by-side installation of Office in a Click-to-Run scenario:

CalCheck -C <####> -P MyProfile

Note the placeholder <####> represents the Outlook version (for example, 2007, 2010, or 2013).

Print this message:

CalCheck -?

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe