Get in touch with us!

Where() method doesn’t work in Azure automation classes

At this moment Azure Automation is using Powershell version 5.0.10514.2 and for me this was a bit problematic. Because I was using a newer version, I know I have only myself to blame for all the testing and headache but here is a fun fact.

.where() methods doesn’t seems to work in classes in the current ps version used in Azure Automation.

This is my test script
#Create custom object
[object[]]$list = $null
$list += New-Object -TypeName psobject -Property @{Name="t1";ID=([guid]::NewGuid()).tostring()}
$list += New-Object -TypeName psobject -Property @{Name="t2";ID=([guid]::NewGuid()).tostring()}
$list += New-Object -TypeName psobject -Property @{Name="t3";ID=([guid]::NewGuid()).tostring()}

#Diplay object
Write-Output $list | select Name,ID 

#Create test class
class test {
  [string]$name
  [string]$id
  test ($name) {
    $this.name = $name
  }
  [test] UpdateID ($obj) {
    $this.id = $obj.where({$psitem.name -eq $this.name}).ID
    return $this
  }
  [test] UpdateIDidx ($obj) {
    $index=$obj.name.indexof($this.name)
    $this.id = $obj[$index].ID
    return $this
  }
}
Write-Output "Test Methods"
Write-Output ([test]::new("t2").UpdateID($list)) | select Name,ID #Test Where Method

Write-Output ([test]::new("t2").UpdateIDidx($list)) | select Name,ID #Test indexof Method

Write-Output "PS Version"
Write-Output $PSVersionTable["PSVersion"].ToString()
And this is the result
On my computer

In Azure Automation

 

Do you know why or am I doing it wrong? Feel free to comment.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe