Get in touch with us!

Eureka! OnedriveForBusiness in EDU tennants

IT WORKS! finally!

We can now start deploying OD4B in EDU tenants with IT handling provisioning

here is the steps needed to perform this as of today, hoping it won’t break down on us again.

Firstly connect to Sharepoint online:
Information from https://technet.microsoft.com/en-us/library/fp161372.aspx
(you need to download & install SPO Powershell module @ http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=255251)

Script:
$adminUPN=”<the full email address of a SharePoint Online global administrator account, example: jdoe@contosotoycompany.onmicrosoft.com>”
$orgName=”<name of your Office 365 organization, example: contosotoycompany>”
$userCredential = Get-Credential -UserName $adminUPN -Message “Type the password.”
Connect-SPOService -Url https://$orgName-admin.sharepoint.com -Credential $userCredential

After that follow the steps in this article:
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn800987.aspx

The script is a bit too big to paste straight off as text in this post.
Remember to download the SharePoint Online Client Components SDK.
Also the admin account used to run this script needs to be Global admin & have a license assigned that includes SPO.

Happy OD4B deploying!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe