Get in touch with us!

(ID 104 Details: Internal error code: 0x80990EF1) after MABSv2 update

Got problems after updating to MABS may update? | Microsoft recently released an update for Microsoft Azure Backup Server, “May 2017 update for Microsoft Azure Backup Server”. If you like me where protecting VMware server, you may have encountered this problem.

The Problem

After the update all protected vmware items fail, leaving you with an generic error.

unable to configure protection DPM could not start a recovery, 
consistency check, or initial replica creation job for VMware XXXXX on XXXXXXXXXXXX 
for following reason: (ID 3170) An unexpected error occurred while the job was running. 
(ID 104 Details: Internal error code: 0x80990EF1) 

If we dig deeper in the log files we will find that vixDiskLib generates VMWareErrorCode = 6.
In the VIX API reference documentation we can see that error code 6 is “VIX_E_NOT_SUPPORTED ,The operation is not supported.
https://www.vmware.com/support/developer/vix-api/vix17_reference/errors/errors.html

The solution

To fix this we need to get a newer version of VMware vSphere Virtual Disk Development Kit (VDDK).

  1. Go to https://my.vmware.com/web/vmware/details?productId=614&downloadGroup=VDDK65
  2. Download Virtual Disk Development Kit (VDDK)
  3. Use bugmenot.com if you don’t want to register for VMware 🙂
  4. Unzip the file and grab vixDiskLib.dll
  5. Replace the file located “[MABS Install location]\DPM\DPM\bin\VDDK\”
  6. Rerun consistency check or backup job.

Another solution

I think this problem is unique and probably only exists when upgrading MABS on Server 2012 R2. A better alternative solution is to make a new installation of MABS. Because of version 2 we now have support for Server 2016 and ReFS block cloning that will save you storage and time.

When moving protected vmware items from one MABS to another they may be locked by the origin server.

Bildresultat för vmware server is already protected by another dpm server

To release this configuration do the following.

  1. Stop protecting the member server on the old MABS
  2. Change the custom attribute “DPMServer” in vmware
  3. Refresh the production server in a new protection group on the new MABS
  4. Add the member server to a new or existing protection group on the new MABS

To change the custom attribute for your vmware server you can use the following script.

Connect-VIServer vcenter.internal.contoso.com

$vm = @(
"server1"
"server2"
"serverA"
"serverB"
)

$VM | % {
 $vmObject = Get-VM -Name $_ -ErrorAction Stop
 Set-Annotation -Entity $vmObject -CustomAttribute "DPMServer" -Value "" -ErrorAction Stop
}

And you are done!
Thanks for reading and happy backuping!
@MeapaX

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe