Get in touch with us!

UPN Normalizer

Normalized User Principal Name | As the world grows smaller and smaller, we need to do identity management smarter and faster. This post will help you to give Štěpán Horáčk a proper UPN / email address using PowerShell.

The script

The powershell module can be downloaded from our public github repository.
https://github.com/Altitude365/Altitude-Public/tree/master/Tools/Username normalizer

The module uses C# code to access the .NET Normalize sting method.

Using the module

First we import the module by running the import command.
Import-Module .\A365UsernameNormalizer.psm1

If you plan to use this module in Azure just put the files into a folder called “A365UsernameNormalizer” and compress it to a ZIP file. The module is then ready to be imported into Azure Automation.

After the module is imported we can use the custom “new-a365NormalizedUsername” function.
new-a365NormalizedUsername -FistName “Štěpán” -LastName “Horáčk” -Domain “@altitude365.com”
new-a365NormalizedUsername -FistName “Ola Göran” -LastName “Ävådalöson” -Domain “altitude365.com”

This will give us the following results:
stepan.horack@altitude365.com
ola-goran.avadaloson@altitude365.com

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe