Get in touch with us!

Altitude 365 Marketplace for Microsoft Cloud

Why Altitude 365 Marketplace? | Organizations move from buying and managing products to consuming services. When this happens, knowledge about configure the services, their content and relationship, as well as a tool for managing and consuming the services over time is a must.

A marketplace where excellent skills combined with simplicity and availability is available to manage and administrate Microsoft Cloud Services. Take a closer look at our Marketplace: services.altitude365.com.

Achieve desired effects

Altitude 365 offers Microsoft Cloud excellence in combination with a marketplace where customers easily can consume their Microsoft Cloud services in a very simple and controlled way. We want to help organizations wherever they are on their journey to Microsoft Cloud.

Whether you are in Microsoft Cloud and need a tool to manage their services or if the customer is to start their journey to Microsoft Cloud and need advice. Everything that an organization needs to achieve its desired effects with Microsoft Cloud services is offered in our marketplace.

What is Altitude 365 Marketplace?

Our goal has been to create a totally automated Cloud Marketplace which simplifies customer experience. Below some of our features are listed:

 

  • Measure actual usage per individual
  • Distribution of services and associated costs per department, grouping, cost center, subsidiary
  • Onboarding (video for the user)
  • Remove services
  • Add services
  • Automatic provisioning
  • Automatic measurement of Azure consumption
  • Calculator for calculating cost new Azure set
  • Automatic calculation and forecast for consumption of Azure

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe