Get in touch with us!

Configure your Microsoft Tenant for Altitude 365 Cloud Cost and Adoption Reports

About the Altitude 365 Cloud and Adoption Reports

The Altitude 365 cloud cost and adoption reports uses customer license- and usage data to provide analysis and valuable insights for our cloud customers. The customer data is fetched from the customer tenant via Microsoft Graph, is then stored in Azure SQL and consumed in Power BI. The data is encrypted during transfer and in rest.

This article explains the steps a new customer must take to allow Altitude 365 to fetch license and usage data. No user account is required by Altitude 365. Instead, the customer registers an application/service principal in Azure AD representing the Graph connection and grants it the required permissions. This is a modern and secure way of exchanging data.

Configure your Tenant

For the Altitude 365 report engine to be able to connect to Microsoft Graph and fetch the required data, the customer must first register an app in Azure AD and grant it the correct permissions. You can do this in the Azure Portal.

 

Open the Azure Portal and login as a Global Admin.

 

Go to Azure Active Directory and App registrations.

 

 

Create a new app and fill in the form like this.

 

 

Note the Application (client) ID in the application properties as Altitude 365 needs this to connect.

 

 

Go to Certificates & secrets of the new application. Create a new client secret called GraphAPI, click on Never expires and then click Add.

 

 

Note the key value that will show up under Value (you can only see the secret this one time so make sure you save it. Altitude 365 requires this as well).

Click on API permissions and then on Add a permission.

 

 

Chose Microsoft Graph.

 

 

Chose the following Application Permissions (do NOT select Delegated Permissions).

 

  • Directory.Read.All
  • User.Read.All
  • Reports.Read.All

 

Save and then grant the permissions that we added by clicking Grant admin consent. This must be done by an administrator so if you don’t have administrative permissions in Azure AD you have to ask an administrator to grant the permissions for you.

 

 

We are all done! Please send the following information to your contact at Altitude 365.

 

  • Tenant name (something.onmicrosoft.com)
  • Application (client) ID
  • Client Secret

 

Good luck!

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe