Get in touch with us!

Mattias Johansson

Level

Company

Focus areas

Professional background

Mattias has been working as a consultant since 1997. He is a subject matter expert on Dell Software Migration Manager (AD/EXCH) and NDS Migrator. He is certified to use the Dell Migration products. Mattias primary focus areas are Microsoft Active Directory, Identity Solutions and Office 365.

He is an experienced and hungry consultant with good credentials who is eager to provide end users with not only the best tools but also the knowledge how to be as efficient as possible.

Professional expertise

  • Office 365 – Design, advisory and implementation.
  • Migration to Active Directory/Exchange/Online Services (BPOS/Office 365) (all versions).
  • Cross Platform Messaging Migration to Exchange On-Premises or Online.
  • Cross Platform Identity Migration from Novell NDS to Active Directory.
  • Migrations with high complexity level, i.e multiple regions/countries.

Selected experience

Migration and Consolidation for a Nordic based company

Mattias was responsible for the Identity Migration from four different sources into one Target Active Directory. We moved all users, groups, workstations, servers and services. The user count was 4.000.

Migration from Office 365, Exchange (different versions) and Mdeamon to Office 365

Mattias helped to complete a consolidation from decentralized to centralized IT. The first step was an Active Directory Consolidation and the next step was to migrate all different source email systems into one Office 365 Tenant.

Migration from Novell NDS to Active Directory

In this project Mattias was responsible for the planning, testing and executing of the migration for a Swedish municipality.

Migration from Novell NDS to Active Directory

In this project Mattias was responsible for the planning, testing and executing of the migration for a Swedish municipality.

Blog posts

There are no blog posts posted yet.

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe