Get in touch with us!

Active Directory migration

and needs to integrate the new company’s IT environment with its own. It may also be that you sell a part of a company or that a previous complex AD design needs to be simplified.

Download Workshop (PDF)

About our Workshops

Altitude 365 | We have developed a variety of workshops, all of which aim to support your digitalization journey in an inspiring and efficient way. If you do not find what you are looking for, you can always contact us for a customized experience!

Minimal impact with Quest Migration Manager!

and needs to integrate the new company’s IT environment with its own. It may also be that you sell a part of a company or that a previous complex AD design needs to be simplified. Regardless of why it is extremely important that migration takes place with minimal impact on the business.

This workshop covers most of the things you need to know to succeed in your AD migration with the help of Quest Migration Manager for Active Directory, which includes:

  • Review of the basics of an Active Directory migration.
  • Demonstration of Quest Migration Manager for Active Directory.
  • Creating a Pre-Migration Task List, which is the basis for all activities to be performed before sharp migration can begin.

Suitable receiver

This workshop is addressed to IT professionals and IT architects, but primarily to system owners for Active Directory.

What do you get?

The purpose is to highlight the actions required to get as an effective Active Directory as possible. The final report is a combination of documentation about the current situation and a list of actions.

Time & place

Total time is two to three days depending on how complex your IT environment is. The workshop is organized in three stages and will initially take place at your location but the completion of the report can be done at distance.

Download Workshop (PDF)

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe