Get in touch with us!

Journey from Skype for Business to Microsoft Teams

Microsoft is working hard to build Skype features into teams and soon Microsoft teams will be the only client for real-time communication and the hub for collaboration!

Download Workshop (PDF)

About our Workshops

Altitude 365 | We have developed a variety of workshops, all of which aim to support your digitalization journey in an inspiring and efficient way. If you do not find what you are looking for, you can always contact us for a customized experience!

We guide you on the journey from Skype for Business to Microsoft Teams!

In Microsoft’s vision for Intelligent Communications, Microsoft Teams is a key players for collaboration and communication. During this workshop, we will review the Microsoft Roadmap and explain the possibilities available to your organization, based on your previous prerequisites for moving from Skype for Business to Microsoft teams.

Whether you currently have Skype for Business in your own environment or in the cloud, we’ll explain the possibilities of Skype for Business as well as the hybrid connection and walk you through the move to Microsoft teams.

Suitable receiver

This workshop is primarily aimed at IT managers, it strategists, IT pros and it architects.

What do you get?

Since we tailor this workshop based on your specific needs and the stage you are in, the results and delivery may look different, but our goal with the workshop is that you should have:

  • Understanding of Microsoft’s vision on Intelligent communication
  • Knowledge on what services and opportunities are available with Microsoft Team
  • Knowledge of how the technology can be used to help users
  • Understanding of how to move from Skype to Teams
  • A plan based on your prerequisites of how to move to Microsoft Teams

Time & Place

Total time is two days of which the workshop is one day and takes place at your location or on Skype/Teams. One day is dedicated to pre/follow-up meetings, documentation and reporting on Skype/teams. We start with situation analysis and discussion of how you use Skype today. Next, we’ll review various Microsoft team features and services, as well as the possibilities to go from Skype to Teams. Some features can be set up for testing, this provides the opportunity to go through the functions even after completing the workshop.

Download Workshop (PDF)

Starkare tillsammans

Bolag inom både publik och offentlig sektor efterfrågar en alltmer kostnadseffektiv, platsoberoende och säker digital arbetsplats. Därför går nu Altitude 365 och Uclarity samman och bildar ett gemensamt specialistbolag.
Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe

Altitude 365 + Uclarity – Årets Modern Work Partner!

Vinnaren är ett bra exempel på hur en “Born in the Cloud” ständigt förbättrar sitt erbjudande, arbetar nära och proaktivt med Microsoft för att hjälpa kunderna på deras digitaliseringsresa. Plus att vi på Microsoft verkligen ser fram mot den nya bolags-konstellationen (Altitude 365 + Uclarity) för ett “Starkare Tillsammans”.

Uclarity och Altitude 365 - Starkare tillsammans

Uclarity är specialister på digitala möten, telefoni, kontaktcenter och digitalt arbetssätt. Altitude 365 är specialister på säkerhet, mobilitet och hur bolag kan optimera resan till Microsoft365. Nu gör vi gemensam sak och bildar bolag tillsammans.

– Pandemin har tydliggjort behoven av en modern digital arbetsplats och vi har diskuterat ett samgående med Altitude 365 under en längre tid. Våra kunder har behov av specialistkompetens och tillsammans blir vi en ledande specialist inom Digital Workplace-området, säger Niklas Olsson Hellström, VD Uclarity AB.

Tommy Clark, Partner, Altitude 365, kommenterar:
– Inget bolag köper det andra utan båda bolagen får lika stora delar i det nya bolaget. Vår ledstjärna är att vi blir starkare tillsammans och att vi kan hjälpa våra kunder under hela deras resa.
Målet med sammanslagningen är att kunna hjälpa kunder med både teknik och effektiva arbetssätt.

– Det är då våra kunder får önskad effekt av sin investering i den digitala arbetsplatsen, säger Niklas Olsson Hellström.

Båda bolagen har svenska och internationella kunder från både privat och offentlig sektor. Sammanslagningen resulterar i en organisation på 50+ anställda baserade i Stockholm, Örebro och Göteborg.

För frågor, vänligen kontakta;
Tommy Clarke, Partner, Altitude 365 AB, 0703-593854, tommy.clarke@altitude365.com
Niklas Olsson Hellström, VD, Uclarity AB, 0734-198016, niklas.olsson@uclarity.com

Fortsätt på Altitude 365Kolla in Exobe